Skip to main content
15 & 16 MAART 2024

Wat is ARUBA DOET?

CEDE Aruba organiseert in samenwerking met het Oranje Fonds op Vrijdag 15 en Zaterdag 16 maart 2024 ARUBA DOET, de grootste vrijwilligersactie van Aruba.

In twee dagen worden er tientallen klussen uitgevoerd bij stichtingen en verenigingen en iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

ARUBA DOET is in 2013 gestart op initiatief van het Oranje Fonds. Onder de namen NLdoet (Nederland), ARUBA DOET (Aruba), CURA DOET (Curaçao), BON DOET (Bonaire), STATIA DOET (Sint Eustatius), SABA DOET (Saba) en SXM DOET (Sint Maarten), zetten zes initiatieven vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleren ze iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Hiermee organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden sociale organisaties en lokale partners zoals CEDE Aruba de grootste vrijwilligersactie van het Koninkrijk. En daar wordt iedereen beter van!

Kloppend hart

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale organisaties. CEDE Aruba en het Oranje Fonds laten met ARUBA DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt ARUBA DOET bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk en laat ARUBA DOET zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Recordaantal

In 2023 waren bijna 4.000 vrijwiligers actief en vonden er 194 klussen plaats. Dit jaar willen we natuurlijk nog veel meer mensen op de been krijgen. Meld dus ook je klus aan of doe mee als klusser.

Het Oranje Fonds en CEDE Aruba

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en laat het Koninkrijk van haar beste kant zien. Per jaar besteedt het ongeveer € 30 miljoen aan organisaties en initiatieven die de sociale cohesie versterken in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Fonds. Zie voor meer informatie www.oranjefonds.nl

CEDE Aruba is een fonds dat steun verleent aan de ontwikkeling en financiering van programma's en projecten binnen de welzijnssector. Deze programma's en projecten worden aangedragen door non-gouvernementele organisaties (NGO's) die zich inzetten voor de verbetering van de welzijnsvoorzieningen in de Arubaanse gemeenschap. CEDE Aruba helpt deze NGO's met de ontwikkeling en financiering van allerlei soorten duurzame projecten. Zie ook www.cedearuba.org.

Bekijk ook de foto's van Aruba Doet 2023.

Partners

Steunt uw bedrijf ook de grootste vrijwilligersactie van Aruba?

Om al deze projecten uit te voeren op 15 en 16 maart 2024, hebben maatschappelijke organisaties veel middelen nodig. Dat kunnen bijvoorbeeld materialen zoals verf of hout zijn, maar ook boodschappen om hapjes of de lunch te verzorgen voor de vrijwilligers.

U kunt rekenen op veel dankbaarheid van de organisatie, de vrijwilligers en de mensen aan wie de activiteiten ten goede komen. ARUBA DOET zal uitgebreid zichtbaar zijn in de media en ook uw bedrijf kan dan genieten van de positieve spotlight.

Meer informatie »

Pers

Algemene informatie

Tijdens ARUBA DOET 2023 hebben 165 sociale organisaties met behulp van bijna 4.000 vrijwilligers en 194 projecten voor elkaar gekregen. De eerste elf edities van ARUBA DOET waren een succes. Deze twaalfde editie zal ook een succes worden.

ARUBA DOET zal op Vrijdag 15 en Zaterdag 16 maart 2023 plaatsvinden. Samen met NLdoet, BON DOET, CURA DOET, STATIA DOET, SABA DOET en SXM DOET is dit de grootste vrijwilligersinitiatief in het Koninkrijk.

Meer informatie »

Meer over CEDE Aruba

CEDE Aruba

CEDE Aruba is een fonds dat steun verleent aan de ontwikkeling en financiering van programma's en projecten binnen de welzijnssector. Deze programma's en projecten worden aangedragen door non-gouvernementele organisaties (ngo's) die zich inzetten voor de verbetering van de welzijnsvoorzieningen in de Arubaanse gemeenschap. CEDE Aruba helpt deze ngo's met de ontwikkeling en financiering van allerlei soorten duurzame projecten. 

Meer informatie »

Disclaimer

Het Oranje Fonds streeft ernaar om deze website zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden. Een groot deel van de informatie op deze website wordt ingevoerd door verschillende aanbieders van klussen en ondersteunende activiteiten. Het Oranje Fonds is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie, of voor de kwaliteit van deze klussen. De organisatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of omvang dan ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. 

Meer informatie »